Random Post

Thị trường phái sinh sẽ không phát triển: Nếu không giảm phí và mở rộng cho nhiều công ty chứng khoán tham gia.

Sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam theo...

Đọc thêm »
Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch ngày 14/5 đã quyết định nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ mức BB- lên mức BB

Do dự trữ ngoại hối tăng kết hợp với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.  Hãng tin Bloomberg dẫn tuyên bố của Fitch cho biết, xếp hạng nợ dài hạn b...

Đọc thêm »