Random Post

Bạn phải cắt lỗ các khoản đầu tư của bạn khi giá của các cổ phiếu giảm 7% hoặc 8% so với giá mua vào, không có ngoại lệ.

Trong phương pháp bán chứng khoán thì có nguyên tắc bán chứng khoán để cắt lỗ (cutloss) và bán chứng khoán để chốt lời. Trong bài viết này ...

Đọc thêm »
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam có văn bản số 563/NHNN-TTGSNH yêu cầu  hạn chế  tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam có văn bản số 563/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức  tín dụng , chi nhánh ngân hàng nước ngoài chu...

Đọc thêm »
 Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết tại Chile vào ngày 8/3. Những tác động tích cực của CPTPP tương đối toàn diện

Nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi đến đâu còn phụ thuộc vào điều kiện và công việc tổ chức thực thi cam kết hội nhập, cải cách để hướng t...

Đọc thêm »