19:12:00


Tích lũy: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  mua của cổ phiếu đang tích lũy, phục vụ nhà đầu cơ

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
ATA 2.8 1.8 27,360
ELC 24.5 23.6 169,280
FLC 5.8 5.4 4,507,830
KLF 2.4 2.1 623,637
KSK 1.7 1.2 654,500