21:45:00
Tích lũy: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  mua của cổ phiếu đang tích lũy, phục vụ nhà đầu cơGiá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
GTN 22 18.3 1,558,060
KSQ 3.6 2.7 21,800
TTB 6.8 6 339,940