22:58:00

Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ


Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
HAX 34.1 41.1 246,920
NCT 82 98 85,280
PHR 19.9 23.3 670,410

0 nhận xét:

Đăng nhận xét