KINH DOANH TÀI SẢN BONDS: Phát triển bền vững dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán định giá tài sản

KINH DOANH TÀI SẢN BONDS  tiền thân là một quỹ đầu tư chứng khoán dựa trên thuật toán  NKT Oscillator (Thuật toán  NKT Oscillator  viết tắt...

Đọc thêm »
Lịch sử hình thành và phát triển chỉ báo NKT Oscillator (New Key Trade).

23:05:00

Từ ngày thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nằm trong các giáo trình, sách tham khảo tại thư viện của các trường đại học thì đã có một ...

Đọc thêm »