18:50:00
Nếu bạn là một nhà đầu tư chứng khoán, trước khi quyết định mua cổ phiếu, bạn cần phải hết sức cẩn trọng. Nguyên tắc đầu tiên và cũng là nguyên tắc tốt thượng: Bạn phải đánh giá được cổ phiếu đó có giá trị hay không? 4. Thu nhập chắc chắn và đáng tin cậy; tăng trưởng trong bán hàng và lợi nhuận chính đáng - Về thu nhập, bạn có thể sử dụng một số chỉ tiêu sau để đánh giá sự chắc chắn và đáng tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét