18:56:00
Theo qui định tại Thông tư số 58/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 của Bộ Tài chính về Thành viên và giao dịch chứng khoán:- Phương thức giao dịch khớp lệnh thực hiện trên nguyên tắc: A. Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất; B Nếu có nhiều mức giá thoả mãn điểm i thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn;C. Nếu vẫn còn nhiều mức giá thoả

0 nhận xét:

Đăng nhận xét