12:23:00
Standard & Poor’s (S&P), hãng đánh giá hàng mức tín nhiệm hàng đầu thế giới vừa hạ định mức tín nhiệm Việt Nam từ triển vọng “Ổn định” xuống “Tiêu cực”. Thông tin này lập tức ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong nước. Còn nhớ, tháng 10/2005, trong thành công của lần đầu tiên phát hành thành công trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế, có một yếu tố thuận lợi là S&P đã thăng hạng tín

0 nhận xét:

Đăng nhận xét