18:20:00
Lệnh ATO - Lệnh ưu tiên khớp trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa T1.Lệnh ATC - Lệnh ưu tiên khớp trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa T3.Vì được ưu tiên khớp trước lệnh giới hạn (LO) nên lệnh này thường được các nhà đầu tư lựa chọn khi quyết định thực hiện giao dịch (mua hoặc bán) một cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ nào đó.------------------------------------------------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét