19:03:00
1) Tìm cổ phiếu như thế nào?Bước 1: Hãy tìm hiểu những báo cáo tài chính công khai của các doanh nghiệp mà có những thông tin liên quan đến chứng khoán.Bước 2: Hãy phân tích những bản báo cáo hàng quý của công ty đó trong vòng hai hoặc ba năm trở lại đây, và đặc biệt chú ý đến xu hướng lợi nhuận tính theo cổ phiếu và doanh thu của công ty.Bước 3: Hãy tìm cho mình một công ty có xu thế tăng trưởng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét