12:44:00
Chính phủ Mỹ đã chính thức can thiệp để cứu tập đoàn bảo hiểm hàng đầu của Mỹ. AIG nhận được khoản vay khẩn cấp trị giá 85 tỷ USD.Chính phủ Mỹ đã chính thức cho AIG vay 85 tỷ USD để đổi lấy 79,9% cổ phần tại tập đoàn này.Theo FED, trong tình huống hiện tại , nếu AIG tiếp tục sụp đổ, thị trường tài chính sẽ chịu ảnh hưởng quá nặng nề và nền kinh tế Mỹ nói chung sẽ vào thế cực kỳ khó khăn.Quyết

0 nhận xét:

Đăng nhận xét