12:46:00
Golman Sachs, ngân hàng lớn nhất trong hai ngân hàng đầu tư còn tồn tại ở Phố Wall thông báo lợi nhuận giảm mạnh nhất kể từ khi thành công ty đại chúng vào năm 1999.Theo báo cáo, lợi nhuận của Goldman Sachs trong quý III đã giảm 71% xuống 810 triệu USD so với mức 2,81 tỷ USD của một năm trước sau khi phải trả cổ tức ưu đãi. Kết quả kinh doanh của Goldman Sachs đã phản ánh thiệt hại vẫn đang tiếp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét