12:45:00
Phần lớn cơ quan xếp hạng tín dụng đã hạ xếp hạng của AIG, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất của Mỹ. Chính phủ Mỹ sẽ chính thức phải ra tay cứu AIG.FED và hai ngân hàng đầu tư lớn khác thảo luận gấp để hỗ trợ tài chính ngăn khủng hoảng tại tập đoàn.Việc bị hạ xếp hạng tín dụng này sẽ ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ kinh doanh của công ty này đối với nhiều đối tác khác.Nếu không có khoản hỗ trợ tài chính

0 nhận xét:

Đăng nhận xét