20:35:00
Đây là con số thống kê cập nhật dữ liệu đến hết ngày 28/4 trên cơ sở báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 của 62 CTCK mà Trung tâm GDCK Hà Nội đã công bố. Trong số 41 CTCK bị lỗ năm 2008, có 10 CTCK bị lỗ trên 50% vốn điều lệ, 16 CTCK lỗ từ trên 20% đến dưới 50% vốn điều lệ. Nếu căn cứ trên báo cáo tài chính tóm tắt đã công bố thì tại thời điểm 31/12/2008 có ít nhất 6 CTCK có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét