20:44:00
TTP: quý I/2009 lợi nhuận 17,41 tỷ, tăng 124,55%, EPS đạt 1.161 đồng VNM: quý I/2009 lợi nhuận 496,44 tỷ, tăng 68,43%, EPS đạt 2.832 đồng TRI: quý I/2009 lỗ tiếp 21,295 tỷ đồng VPL: quý I/2009 lợi nhuận 11,1 tỷ, tăng 16,6%, EPS đạt 111 đồng PAC: quý I/2009 lợi nhuận 32,12 tỷ, tăng 175,56%, EPS đạt 1.983 đồng TMS: quý I/2009 lợi nhuận 3,37 tỷ, giảm 8,06%, EPS đạt 531 đồng TMC: quý I/2009 lợi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét