22:36:00
Ngày 30/9/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có quy định đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của các nhà đầu tư (NĐT) như sau:          - Căn cứ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế suất. Trong đó thu nhập tính thuế được xác định bằng giá bán chứng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét