22:53:00
Chỉ số VN Index thể hiện mức giá bình quân của các cổ phiếu giao dịch tại SGDCK Tp.HCM. Cũng giống như chỉ số HASTC-Index, chỉ số Vn - Index thể hiện giá bình quân của cổ phiếu hàng ngày so với phiên giao dịch gần nhất hoặc so với ngày gốc và cũng được tính theo điểm.             Nguyên tắc tính toán cụ thể của cả hai chỉ số này như sau:                             Tổng giá trị thị trường hiện

0 nhận xét:

Đăng nhận xét