22:35:00
Khi thị trường chứng khoán  tiếp tục chuẩn bị “hứng chịu” đợt báo cáo tài chính mới không mấy vui vẻ, và xem chừng sẽ còn nhiều chuyện không hay đối với nhiều công ty niêm yết.Do vậy, lúc này các chỉ  số tăng trưởng, lợi nhuận của doanh nghiệp không còn là ưu tiên số một đối với các nhà đầu tư nữa, mà phải là các chỉ số rủi ro. 1) Chỉ số đầu tiên cần lưu tâm, đó là “Nợ vay”, bao gồm 3 chỉ số nhỏ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét