21:48:00
NAV của hầu hết các QĐT nước ngoài đầu tư vào Việt Nam năm 2010 đều sụt giảm, giá CCQ bị chiết khấu ít thì 10% - 15%, nhiều thì 30% - 40% so với NAV.2010 là năm thất bát của quỹ đầu tư (QĐT), kể cả QĐT nước ngoài và cả 5 QĐT nội địa đang niêm yết trên sàn TP.HCM. Điểm khác nhau là các quỹ nước ngoài vẫn còn lối thoát khi được phép mua lại chứng chỉ quỹ (CCQ) của chính mình, trong khi các quỹ nội

0 nhận xét:

Đăng nhận xét