19:50:00
Beta hay còn gọi là hệ số beta, đây là hệ số đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường
Hệ số beta là một tham số quan trọng trong mô hình định giá tài sản vốn ( CAPM).
Beta được tính toán dựa trên phân tích hồi quy, và bạn có thể nghĩ về beta giống như khuynh hướng và mức độ phản ứng của

0 nhận xét:

Đăng nhận xét