11:57:00
2012 sẽ bắt đầu làn sóng thoái vốn, khoảng hơn 3.400 tỷ đồng. Từ 2013 đến 2015, số vốn có thể bị rút khỏi thị trường lần lượt là 31.615 tỷ đồng, 20.608 tỷ đồng và 7.421 tỷ đồng. Thoái vốn đang là áp lực đối với không ít quỹ đầu tư chứng khoán và các NĐT tổ chức khác khi sắp hết một chu kỳ đầu tư. ĐTCK đã có cuộc trao đổi với ông Lê Chí Phúc, Giám đốc Đầu tư, Công ty Quản lý quỹ Sài Gòn (SGI

0 nhận xét:

Đăng nhận xét