22:25:00
Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) Cty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng (Shipchanco) trong các ngày 4 và 7.7.2011 tại Hải Phòng đã trở thành sự kiện “nóng” trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như dư luận tại địa phương.Sau Đại hội đồng cổ đông Cty cổ phần (CP) Cung ứng Tầu Biển Hải Phòng diễn ra trong các ngày 4 và 7.7.2011, Báo Lao Động trên các số 154, 155, 158 và 160 đã có các bài viết

0 nhận xét:

Đăng nhận xét