11:03:00
Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB (ACBGF) xuất hiện khá lặng lẽ. Quỹ có thời hạn 5 năm, bằng phân nửa so với VF1 và VF4, ngắn hơn mức 7 năm của PF1 và MF1. Sự ra đời của một quỹ đầu tư mới trong bối cảnh trượt dốc của thị trường là một nhân tố sáng. Thế nhưng, hiện tượng đơn lẻ này không khỏa lấp được triển vọng kém tươi sáng của ngành công nghiệp quản lý quỹ nội địa.
 NAV của mỗi chứng chỉ quỹ là các

0 nhận xét:

Đăng nhận xét