22:06:00Nếu không cắt lỗ khi giá cổ phiếu mất 5% so với giá mua thì thường các NĐT sẽ không cắt lỗ khi giá rớt 10%, 15% hay thậm chí 20%, đây chính là nguyên tắc "Kỳ vọng luôn chết cuối cùng".


Do thị trường tiếp tục mất điểm trong những ngày vừa qua, các thành viên tham gia thị trường rõ ràng là rất thất vọng với những gì đang diễn ra, nhất là khi nhìn thấy khoản lỗ của mình càng ngày càng tăng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét