10:43:00
PVF có chỉ số vay/gửi bằng ngoại tệ ở mức cao, vượt ngưỡng 200%, các ngân hàng còn lại ở mức trung bình. 


Trong báo cáo mới nhất của mình dành cho khu vực châu Á Thái Bình Dương, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s cho rằng các ngân hàng Việt Nam nằm trong nhóm “dễ bị tác động từ khủng hoảng Châu Âu”cùng với các ngân hàng tại Australia, New Zealand, Hàn Quốc. Vậy vì sao các ngân hàng Việt

0 nhận xét:

Đăng nhận xét