23:08:00

Các NHTM được phân làm 5 nhóm từ 1 đến 5 theo thứ tự sức khỏe nội tại và mức tín nhiệm giảm dần.

-      Nhóm 1 gồm các NH có sức mạnh nội tại rất tốt, bảng cân đối tài sản lành mạnh, lợi nhuận tốt, có khả năng tiếp cận dễ dàng với thị trường tiền tệ, có thương hiệu mạnh và ban quản trị kinh nghiệm. Đây là những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ nợ xấu đánh giá lại ở mức tương đối thấp;

0 nhận xét:

Đăng nhận xét