17:29:00

Theo đà suy thoái của nền kinh tế, trong giai đoạn từ 2007 - 2012, thu nhập mỗi cổ phần (EPS) và cổ tức tiền mặt bình quân của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX đồng thời giảm. Song, mức giảm của EPS mạnh hơn mức giảm của tỷ lệ cổ tức tiền mặt chi trả cho cổ đông.

Thu nhập ròng trên mỗi cổ phần bình quân đang có xu hướng giảm trên cả hai sàn, đặt biệt là trên HNX. Khi mà so với thời

0 nhận xét:

Đăng nhận xét