Trong khi CK Việt Nam có kỳ nghỉ lễ khá dài, các TTCK thế giới có những biến động khá mạnh:
Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đều giảm điểm.
- Gold giảm nhẹ (dưới 1.180$), Oil tiếp tục phục hồi mạnh (hơn 3% gần 60$), USD tiếp tục giảm khá (~3%).
Giá các ETF giảm, NAV ít biến động và tiếp tục duy trì tình trạng premium.
EU-STOCK 
Trong tuần 27/04 – 01/05/2015, mặc dù có số phiên tăng nhiều hơn (3 tăng so với 2 giảm) nhưng các thị trường chứng khoán lớn của Châu Âu đều giảm điểm khá mạnh (hơn 1%):
Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
6,985.95
-84.75
-1.20%
11,454.38
-356.47
-3.02%
5,046.49
-154.96
-2.98%

US-STOCK 
Trong tuần 27/04 – 01/05/2015, các chỉ số CK Mỹ đều ghi nhận mức giảm điểm

Chỉ số
Điểm số
Thay đổi
% thay đổi
18,024.06
-56.08
-0.31%
2,108.29
-9.40
-0.44%
5,005.39
-86.69
-1.70%

Gold/ Oil/ FX (chốt số liệu theo phiên giao dịch tại thị trường Mỹ)

G/O/E.U
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
1,177.40
-2.50
-0.2%
59.26
1.84
3.2%
1.1199
0.03
3.0%

ETFs (từ Vaneck và bloomberg)
Tuần 27/04 – 01/05/2015:
-          Giá 2 chứng chỉ quỹ ghi nhận mức giảm điểm (đặc biệt FTSE giảm gần 6.5%)
-          Do TTCK Việt Nam đóng cửa nên số CCQ ít thay đổi (Vaneck tăng thêm 150K từ phiên đầu tuần).
-          Cũng do TT cơ sở đóng cửa nên NAV của các quỹ ít có sự biến động.
-          Cả 2 quỹ tiếp tục duy trì trạng thái premium khá tốt (V.N.M pre >3%) (đủ hấp dẫn để các AP thực hiện abitrage).
Tính chung cả tuần
ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
thay đổi NAV
% thay đổi NAV
CCQ (triệu)
Thay đổi CCQ so với tuần trước
Premium /Discount
18.12
-0.16
-0.88%
0.11
0.02%
24.95
    150,000
3.29%
21.50
-1.49
-6.48%
-3.92
-1.11%
14.15
            -  
0.50%

Chart VNM.ETF 

Xem thêm Nhận định TTCK Tuần 04-08/05/2015: hồi nhẹ?


(Nguồn: CNBC/ Vaneck/ Bloomberg và HSX, HNX)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét