07:39:00
Diễn biến chung
VNMETF
-         Giá giảm 0.51%, đóng cửa 17.55$/ccq
-         Quỹ được nạp ròng thêm 150K ccq, (tổng ccq 26.9tr)
-         Quỹ đang discount -0.38%
 DBMETF
-         Giá giảm khá mạnh 3.17%, đóng cửa 21.72 EUR/ccq
-         Không thay đổi ccq (13.69tr)
-         Quỹ đang discount 0.98%

ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
Premium /Discount
% P/D
(phiên trước)
CCQ
Thay đổi CCQ
17.55
-0.09
-0.51%
-0.38%
0.03%
26,900,000
                 150,000
21.72
-0.71
-3.17%
-0.20%
-0.98%
13,690,000
                         -  

Đồ thị giá của ETFs
Cả 2 ETF đều đang bị kháng cự trong ngắn hạn (kháng cự bởi trendline xu hướng giảm)

Chúng ta đang ở thời điểm ETFs review Danh mục hàng quý
Các mốc thời gian quan trọng
-         Ngày chốt dữ liệu: ngày làm việc cuối cùng trong tháng áp cuối quý (ngày 29/05)
-         Ngày công bố: FTSE là ngày Thứ Sáu đầu tiên (5/6) và VNM ngày thứ 6 số 2 (12/06)
-         Ngày thực hiện: Ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (ngày 19/06)

-         Ngày có hiệu lực: Ngày Thứ Hai của tuần tiếp theo Ngày thực hiện (Ngày 22/6)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét