13:33:00
Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.
Cổ phiếu vùng đáy ngày 25/1/2016
Cổ phiếu vùng đáy ngày 25/1/2016
Giá cao nhất T-14Giá hiện tạiKhối lượng hiện tại
ATA2.72.247,040
BIC18.414.6176,290
BID20.2155,376,560
C471311.245,710
CTG18.116.1874,560
CTI18.817.147,180
DL113.410.835,900
FCM6.24.780,300
HAP5.74.7441,720
HBS4.74.1300
HLD16.914.480,900
HSG31.825.21,120,390
HVG10.6088.5958,350
LCG6.85.31,012,000
NVT2.62.3119,980
PTL1.61.3144,710
PVB27.819.1222,600
SDA7.86.1243,700
SHN1311.1590,396
TJC10.98.820,000
TMT50.542.1135,120
VNM125114716,530
VTV13.913.523,000

Nguồn tin: giacophieu.com