13:28:00

Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới

Cổ phiếu vùng đỉnh ngày 16/12/2015
Cổ phiếu vùng đỉnh ngày 16/12/2015
Giá thấp nhất T-14Giá hiện tạiKhối lượng hiện tại
CTX20.625.4311,800
DRH10.914.3451,830
DST9.923.5638,200
FID10.913.3389,102
SVC31.137.3256,790
TTF24.526.8617,790
TVC11.618.6484,800