13:36:00
Giảm đột biến: Là cổ phiếu giá giảm từ 6 - 10% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu giảm đột biến chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.

Giá cổ phiếu giảm đột biến ngày 16/3/2015
Trạng tháiGiá hôm trướcGiá hiện tạiKhối lượng hiện tại
Bi quanAAA134,600332,20013
Bi quanACB162,894340,46217
Bi quanAPC58,16093,69019
Bi quanAPG4,00010,5006
Bi quanASM1,224,2801,302,15010
Bi quanBCC273,9101,160,97020
Bi quanBCE2,9807,90010
Bi quanBGM77,780130,6804
Bi quanBIC229,290404,60016
Bi quanBMI16,83018,77017
Bi quanBSI20,17067,08011
Bi quanBTP78,670101,88016
Bi quanBVH140,960181,41037
Bi quanCMG92,630184,56010
Bi quanCNG4,44025,77032
Bi quanCSG400,360550,52012
Bi quanCSM35,230165,66040
Bi quanCTS115,800218,5009
Bi quanCVT158,500267,70027
Bi quanDBC27,20034,40930
Bi quanDHC32,50056,68021
Bi quanDIG307,530734,72013
Bi quanDLG1,699,8002,236,06011
Bi quanDPM323,180356,66031
Bi quanDXG1,204,7601,391,62017
Bi quanEIB322,460851,62013
Bi quanFCM207,190241,59010
Bi quanFCN165,760354,68024
Bi quanFDC1,81018,58017
Bi quanFIT2,012,3954,151,31519
Bi quanFMC272,770474,75027
Bi quanGAS202,010291,74077
Bi quanGBS121,600188,9001
Bi quanGIL26,12030,36028
Bi quanGMD79,060127,05028
Bi quanGTN1,076,6902,451,79016
Bi quanHAG1,377,9602,050,06022
Bi quanHAI1,285,3001,757,89014
Bi quanHAR627,360706,7909
Bi quanHCM242,720336,40032
Bi quanHDO14,30018,1203
Bi quanHHG5,70016,2008
Bi quanHHL4,200265,2001
Bi quanHLA238,460514,6101
Bi quanHLD303,000395,00023
Bi quanHNM74,000661,84016
Bi quanHPC43,69455,5104
Bi quanHPG472,4001,037,70045
Bi quanHSG37,07054,22038
Bi quanHTI97,870269,34017
Bi quanHUT770,550944,94516
Bi quanHVG301,830402,76021
Bi quanICF22,79048,6406
Bi quanICG162,310339,3009
Bi quanIDI335,450782,06010
Bi quanIDJ5,70036,2003
Bi quanITC29,260210,7708
Bi quanIVS334,100757,60016
Bi quanKBC2,301,26010,375,45017
Bi quanKDC286,2003,054,77049
Bi quanKHB9,70011,0004
Bi quanKHL45,40076,1003
Bi quanKLF3,733,2805,041,72511
Bi quanKMF30,30051,50015
Bi quanKSD80,50086,2006
Bi quanKSQ41,60050,0007
Bi quanKSS260,250451,9005
Bi quanLAF19,53047,67015
Bi quanLGC154,010428,73023
Bi quanMAC68,10095,97615
Bi quanMBB710,190966,10014
Bi quanMCG247,230912,7507
Bi quanMDG5,02020,5504
Bi quanNBB187,6501,677,27021
Bi quanNLC35,10063,44427
Bi quanNTL130,890155,06014
Bi quanNVC263,900493,6001
Bi quanNVT86,380212,8504
Bi quanORS13,800106,7003
Bi quanPAC58,410134,15026
Bi quanPET286,180431,90021
Bi quanPFL136,900280,0002
Bi quanPGD127,700144,95030
Bi quanPGS329,010506,42528
Bi quanPHH150,000439,8007
Bi quanPLC72,49694,24334
Bi quanPPC212,500398,83026
Bi quanPTB24,53048,42058
Bi quanPTK94,660136,9003
Bi quanPTL209,260270,2303
Bi quanPVA57,70070,4003
Bi quanPVB248,8201,219,30034
Bi quanPVC404,280889,21023
Bi quanPVD791,3201,080,90053
Bi quanPVE75,400126,59510
Bi quanPVR13,70017,1304
Bi quanPVS1,356,6082,172,11826
Bi quanPVT594,3901,302,72014
Bi quanPVX731,2091,312,6305
Bi quanPXL69,950111,7203
Bi quanPXS386,010555,48021
Bi quanQCG188,270259,2409
Bi quanREE251,990436,12027
Bi quanS9622,59082,0003
Bi quanS991,037,4841,307,27313
Bi quanSAM488,7601,721,15013
Bi quanSBA15,62026,11011
Bi quanSBC50,01079,51018
Bi quanSBS821,8301,232,9705
Bi quanSD5178,830433,24016
Bi quanSD987,680138,05015
Bi quanSDD15,60043,1214
Bi quanSFI2,4604,12028
Bi quanSHB1,074,0801,832,4959
Bi quanSHI322,990429,8208
Bi quanSME264,600300,1000
Bi quanSQC0080
Bi quanSRC4,57019,19032
Bi quanSSI854,9001,281,81022
Bi quanSVS6,00021,1004
Bi quanTCM94,640221,95033
Bi quanTDC57,27066,71010
Bi quanTDH54,360161,87019
Bi quanTKC10,40012,6909
Bi quanTLH185,120378,6507
Bi quanTMT54,23067,99026
Bi quanTNC1,0002,49012
Bi quanTS419,70022,15010
Bi quanTSC261,940515,95042
Bi quanTTF842,210989,07012
Bi quanTYA1,33027,13011
Bi quanUDC83,46096,5105
Bi quanVCB498,0202,068,77035
Bi quanVCG338,885632,17713
Bi quanVCR33,10098,6004
Bi quanVCS36,20093,00032
Bi quanVDS20,70037,6009
Bi quanVE9444,839666,40017
Bi quanVFR24,00030,80014
Bi quanVGS81,700122,5006
Bi quanVHC112,530147,02040
Bi quanVHG1,285,0902,446,15012
Bi quanVIC529,4801,155,79049
Bi quanVIG85,900127,0004
Bi quanVIP163,130398,73013
Bi quanVIX660,800740,10015
Bi quanVKC38,680124,4108
Bi quanVMI157,300218,20036
Bi quanVND134,4501,066,83411
Bi quanVNE96,290580,28013
Bi quanVOS138,200220,5406
Bi quanVPH13,03080,16012
Bi quanVSC18,70020,40052
Bi quanVTV23,900190,60026
Bi quanWSS20,40027,3005