17:43:00
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2016.
Tính đến ngày 31/3, đã có thêm 146 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 23 tổ chức và 123 cá nhân
Theo đó, tính đến ngày 31/3, đã có thêm 146 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 23 tổ chức và 123 cá nhân.


Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 26 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 9 tổ chức và 17 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 18.897 mã - trong đó có 2.886 tổ chức và 16.011 cá nhân.
Theo VnEconomy