20:53:00
Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 11-15/4


Ngày
Khối lượng
Giá trị (tr.đồng)
Mua
bán
Mua-Bán
Mua
Bán
Mua-Bán
11/4
13.697.830
6.349.950
7.347.880
437.740
281.520
156.220
12/4
10.299.700
24.929.920
-14.630.220
297.960
1.061.260
-763.300
13/4
8.391.690
4.571.630
3.820.060
205.000
152.000
53.000
14/4
9.334.760
5.465.370
3.869.390
348.920
236.080
112.840
15/4
10.064.220
5.745.520
4.318.700
250.400
176.240
74.160
Tổng
51.788.200
47.062.390
4.725.810
1.540.020
1.907.100
-367.080
Trong khi đó, trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục thực hiện 5 phiên mua liên tiếp. Tính chung cả tuần, khối ngoại mua vào 11,42 triệu đơn vị, tổng giá trị mua vào tương ứng 148,24 tỷ đồng, tăng 21,98% về lượng và 23,53% về giá trị so với tuần trước.
Ngược lại, khối này bán ra 2,93 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 49,43 tỷ đồng, giảm 5,7% về lượng và hơn 36% về giá trị so với tuần trước.
Qua đó, khối này đã mua ròng 8,49 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 98,81 tỷ đồng, tăng 35,72% về lượng và hơn 131% về giá trị so với tuần trước.
Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 11-15/4
Ngày
Khối lượng
Giá trị (tr.đồng)
Mua
bán
Mua-Bán
Mua
Bán
Mua-Bán
4/4
2.512.500
619.020
1.893.480
29.130
9.270
19.860
5/4
1.430.500
585.992
844.508
19.930
8.540
11.390
6/4
2.254.425
72

9.901
1.524.524
28.810
23.980
4.830
7/4
2.034.528
630.200
1.404.328
24.020
19.880
4.140
8/4
1.132.140
542.100
590.040
18.110
15.570
2.540
Tổng
9.364.093
3.107.213
6.256.880
120.000
77.240
42.760
Tổng cộng tuần qua trên hai sàn, khối ngoại đã mua ròng 13,22 triệu đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 382.300 đơn vị. Tổng giá trị là bán ròng 268,27 tỷ đồng, giảm 73,95% so với tuần trước

Theo HSX./HNX