09:49:00
Phát hiện trên 50 mảnh khuôn đúc trống đồng
Loi giai cho bi an ngan nam ve trong dong
Đoàn nghiên cứu khai quật tại di chỉ Luy Lâu (ảnh Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).