Tính từ đầu năm đến ngày 15/5, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 346.200 tỷ đồng trong khi tổng chi ngân sách lên đến 412.600 tỷ đồng, bội chi 66.400 tỷ đồng.
Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2016 ước tính đạt 346.200 tỷ đồng, bằng 34,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 284.200 tỷ đồng, bằng 36,2%; thu từ dầu thô 13.900 tỷ đồng, bằng 25,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 47.800 tỷ đồng, bằng 27,8%.
5 tháng đầu năm, Ngân sách đã chi 55.000 tỷ đồng trả nợ và viện trợ.
Riêng về thu nội địa, một số khoản thu đạt khá như thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 61.900 tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 60.100 tỷ đồng, bằng 37,8%; thuế thu nhập cá nhân 28.100 tỷ đồng, bằng 44,1%; thu tiền sử dụng đất 27.500 tỷ đồng, bằng 55%; thuế bảo vệ môi trường 14.500 tỷ đồng, bằng 37,8%. Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 65.800 tỷ đồng, chỉ bằng 25,7% dự toán năm.
Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5 ước tính đạt 412.600 tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán năm.
Trong đó, chi đầu tư phát triển 64.300 tỷ đồng, bằng 25,2% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 63.600 tỷ đồng, bằng 25,2%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 293.400 tỷ đồng, bằng 35,1%; chi trả nợ và viện trợ 55.000 tỷ đồng, bằng 35,4%.
Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã bị bội chi ngân sách 66.400 tỷ đồng. Đây là mức bội chi tương đối lớn trong bối cảnh các thuế quan được cắt giảm, thu ngân sách ngày càng khó khăn.

Theo infonet

0 nhận xét:

Đăng nhận xét