17:49:00
Mọi việc có thể tới với những người ngồi yên chờ đợi, song đó chỉ là những thứ rơi rớt lại từ những người đi trước hành động.”

- Abraham Lincoln - Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ

Thế giới không trả tiền cho bạn bởi những gì bạn biết mà bởi những việc bạn làm. Có một chân lý vĩnh hằng của thành công đó là: “Vũ trụ thưởng công cho những hành động.”

Vậy mà, cũng đơn giản và đúng đắn như nguyên tắc này, thật đáng ngạc nhiên tại sao lại có nhiều người lại sa lầy vào phân tích, hoạch định tổ chức trong khi điều họ thực sự cần là hành động.

“Tất cả những điều chúng ta suy nghĩ, hiểu biết, hay tin tưởng, cuối cùng đều không mấy quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là những điều chúng ta làm.” >> >>Xem chi tiết