Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơGiá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
AAA 18.2 21.9 680,730
APG 5.9 7.5 115,900
EIB 10.4 11.2 603,620
PGI 15.4 17.8 297,200
PHH 5.7 7.5 12,000
PXI 5.3 6 187,840
STB 10 11 1,933,900

0 nhận xét:

Đăng nhận xét