20:30:00

Nghe lỏm tín hiệu của những nền văn minh kỹ thuật

FAST

Ta cũng có thể  “ nghe lỏm” những tín hiệu viễn thông radar, hoặc tín hiệu truyền thanh, truyền hình phát ra bởi một nền văn minh trên một hành tinh có phát triển kỹ thuật tương tự như trên Trái Đất. Tín hiệu của những đài truyền hình có công suất một trăm tới một vạn kW phát ra từ một địa điểm cách xa ta 2 năm ánh sang, có thể thu được bằng những thiết bị hiện đại. >> >>Xem chi tiết

Thiên văn Lưỡng Hà

Các thành tựu thiên văn học của người Babylone "đã trở thành tài sản chung cho các nhà bác học Hy Lạp và đóng vai trò quan trọng trong trong lịch sử ngành khoa học này. Lý thuyết về Mặt Trăng củaHipparchus chẳng hạn, phần lớn là lấy cơ sở từ các các dữ liệu của các nhà bác học Babylone  >> >>Xem chi tiết


Luật pháp Lưỡng Hà cổ đại


Lưỡng Hà là khu vực có những bộ luật sớm nhất. Từ thời vương triều III của thành bang Ua (thế kỷ XXII-XXI TCN), ở Lưỡng Hà đã ban hành bộ luật cổ nhất thế giới nhưng ngày nay chỉ còn lại được một số đoạn. Những đoạn ấy nói đến các vấn đề kế thừa tài sản, nuôi con nuôi, địa tô, bảo vệ vườn quả. Trách nhiệm của người chăn nuôi đối với súc vật, sự trừng phạt đối với nô lệ bướng bỉnh và nô lệ chạy trốn. >> >>Xem chi tiết