20:52:00Tăng đột biến: Là cổ phiếu có giá tăng từ 6 - 10% trong ngày. Giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường, nếu có nhiều cổ phiếu tăng đột biến chứng tỏ thị trường đang khả quan.

Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
CNG 37 39.5 262,060
GTN 17.2 18.4 2,327,790
GTT 0.8 0.9 2,191,000
HPC 2.6 2.8 952,876
KLF 3.1 3.3 1,741,750
PVC 15.1 16.4 1,920,780
V15 0.7 0.8 5,300
VNG 15.9 17 330,200
VNH 1 1.1 35,930