20:38:00


Tăng đột biến: Là cổ phiếu có giá tăng từ 6 - 10% trong ngày. Giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường, nếu có nhiều cổ phiếu tăng đột biến chứng tỏ thị trường đang khả quan.


Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
APG 8.6 9.4 209,900
APS 2.8 3 81,600
CMI 8.5 9.3 204,700
CTI 26.7 28.5 1,019,900
CVT 27.5 29.4 1,077,673
DNP 42.1 45 209,364
FMC 22.2 23.7 586,010
HAX 29 31 261,020
HPC 2.6 2.8 952,876
HSG 40.2 42.9 1,858,950
MDG 9.1 9.7 111,680
MWG 94 100 313,590
PVV 2.3 2.5 273,600
PXL 2.2 2.4 132,124
SMC 11.1 11.8 450,120
VNE 9.9 10.5 1,446,190