17:59:00


Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu  có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
CHP 19.3 20.4 44,767
CNG 36.9 43 203,170
FMC 21 25.7 520,150
HAS 9 11.4 358,850
HAX 29 36.2 159,300
LIX 76.5 91 90,940
MDG 8.4 11.9 148,000
NET 47.5 57.9 152,292
NHA 12.4 18 50,300
PAN 36.5 41.4 302,980
PTC 6.9 8.5 400,910
SMC 10.6 14.4 140,670
TNA 54.5 64 33,530
VAT 14.5 21 346,900
VMD 29 37.1 7,480
VNH 0.9 1.7 369,520
VNS 24.4 29.6 631,620
VSC 53.18 64 122,910
VSH 14.3 14.9 37,140
VTO 7.9 9.5 498,880