17:36:00


Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu  có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
APG 6.7 8.7 103,400
CAV 65.5 75 211,690
CCL 3.4 4.5 370,320
CSM 30.3 33.4 1,012,750
DHA 23 27 74,420
DIC 6.5 7.7 633,600
HAR 4.3 5.5 3,602,490
HBC 19.3 20.9 1,130,660
HHG 7.4 9 233,837
HPG 32.9 35.6 6,462,490
KSB 48.5 54.5 506,790
LSS 12.2 14.9 1,237,550
NNC 66.5 74.5 50,840
NTL 9.7 11.9 1,231,510
PNJ 59.5 66.5 101,770
PTL 1.9 2.9 299,510
PXL 1.9 2.6 1,624,868
VCG 10.3 12.2 5,970,678
VFG 60 71 100,860
VHC 29 37.4 88,360
VKC 14.7 17.4 298,300
VNG 11.2 14.9 27,320