16:19:00
Liên quan tới việc Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo cách chức Trưởng phòng TN&MT huyện Hóc Môn do những báo cáo "vô cảm", "không đặt mình vào vị trí của dân" song vẫn phải tuân theo các quy trình xử lý cán bộ, Đất Việt đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.
Theo ông Trung, việc xử lý kỷ luật một cán bộ là Trưởng phòng huyện đã có Nghị định của Chính phủ quy định. Bên cạnh đó, Trưởng một phòng ban của huyện sẽ do Chủ tịch huyện đó quản lý.
"Quy trình ở đây là phải tuân theo Nghị định của Chính phủ về Luật Công chức, ngoài ra còn phải dựa vào quyết định của Hội đồng kỷ luật", ông Trung khẳng định.
Bi thu Thang yeu cau cach chuc truong phong: Quy trinh la...
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng truy vấn trưởng Phòng TN&MT huyện Hóc Môn. Ảnh: Pháp luật TPHCM
Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính giải thích việc xử lý cán bộ công chức được quy định trong Thông tư hướng dẫn về quy chế Luật Công chức của Bộ Nội vụ.
Người cán bộ ở đây là công chức và họ chịu sự quản lý bởi một luật riêng đó là Luật Công chức, tất cả các nước trên thế giới đều như vậy. Cách chức cán bộ, công chức cũng phải có quy trình, thủ tục từ các khâu lập Hội đồng kỷ luật tới việc ra quyết định xử lý...
Khi vào cuộc xử lý một công chức thì phải thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, văn bản chứ không thể nói miệng.
Khi cán bộ công chức mắc lỗi, trước hết phải có Hội đồng kỷ luật ở cấp có thẩm quyền được thành lập để đánh giá các lỗi này, Hội đồng này phải xem xét các bên liên quan, có bản kiểm điểm của cá nhân vi phạm, sau đó mới có kiến nghị để xử lý và mới ra kết luận.
Dựa vào các lỗi mà người này mắc phải thì phải xem hình thức kỷ luật sao cho hợp lý, có các hình thức kỷ luật phù hợp với các lỗi của công chức. Miễn nhiệm, chuyển công tác, hạ cấp, khiển trách, cảnh cáo... là những hình thức được đưa ra.
Bên cạnh việc thành lập Hội đồng, điều quan trọng nữa là thẩm quyền để ra quyết định. Ví dụ, một ông là Trưởng phòng nhưng ông Chủ tịch huyện đó không phải là người ký quyết định bổ nhiệm ông đó thì vị Chủ tịch đó cũng không phải là người ký quyết định đuổi việc Trưởng phòng đó mà phải xin ý kiến ở cấp cao hơn.
Ví dụ khác, cấp Thứ trưởng trở lên hoặc Thường vụ Tỉnh ủy thì do Trung ương quản lý. Muốn cách chức một ông Thứ trưởng cũng phải có ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, chứ Bộ trưởng kiến nghị cũng không được. Quy trình này liên quan tới phân cấp quản lý trong hành chính phức tạp.
Trong khi đó, một công chức khi được tuyển dụng vào đã phải có các quy trình, các kinh nghiệm công tác trong nhiều năm. Công chức có thể có lỗi nhưng lỗi của họ tới đâu, có xứng đáng bị đuổi việc hay không, Hội đồng kỷ luật sẽ đứng ra kiểm tra các lỗi đó...


Theo baodatviet