20:18:00

Tổng giá trị tài sản Nhà nước tại cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước đến ngày 31/12/2015 là 1.031.313,82 tỷ đồng.


Đây là con số được đưa ra trong báo cáo mới nhất về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của Chính phủ.
Trong đó, tài sản là quyền sử dụng đất: 700.574,99 tỷ đồng, tài sản là nhà: 254.032,19 tỷ đồng, tài sản là ôtô: 22.887,73 tỷ đồng, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản: 53.818,91 tỷ đồng.
Dat chiem 68% gia tri tai san Nha nuoc: Noi lo la... 
Giá trị đất thường bị định giá thấp trong quá trình cổ phần hóa DNNN. Ảnh minh họa
Báo cáo nêu, năm 2015, diện tích đất do được giao mới, do tiếp nhận, nhận chuyển nhượng tăng 8,04 triệu m2 với tổng giá trị 3.443,21 tỷ đồng. Diện tích đất giảm do thu hồi, điều chuyển, chuyển nhượng là 0,70 triệu m2 với tổng giá trị 1.163,40 tỷ đồng.
Tổng quỹ đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án quản lý, sử dụng đến 31/12/2015 là 2.565,79 triệu m2, với tổng giá trị 700.574,99 tỷ đồng, chiếm 67,93% tổng giá trị toàn bộ tài sản Nhà nước.
Với tài sản là nhà, năm qua, diện tích nhà tăng (do xây dựng mới, tiếp nhận) là 1,35 triệu m2 với tổng nguyên giá 7.748,86 tỷ đồng, giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý là 0,32 triệu m2 với tổng nguyên giá 633,11 tỷ đồng.
Tổng quỹ nhà do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án hiện đang quản lý, sử dụng đến 31/12/2015 là 129,22 triệu m2 với tổng nguyên giá theo sổ kế toán là 254.032,19 tỷ đồng, chiếm 24,63% tổng giá trị toàn bộ tài sản Nhà nước, tổng giá trị còn lại theo sổ kế toán là 138.021,59 tỷ đồng (bằng 54,33% tổng nguyên giá).
Một thực tế đã được nhiều chuyên gia chỉ ra, đó là tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trong đó tài sản đất bị định giá quá thấp.
Trong một bài viết hồi tháng 5/2016 trên tờ Diễn đàn doanh nghiệp, GS TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã chỉ ra sự phức tạp trong những quy định về tính giá trị đất đai khi cổ phần hóa. Ông tính toán, trong khoảng 20 năm có tới 9 nghị định về cổ phần hóa DNNN được ban hành, trung bình hơn 2 năm lại có một nghị định ra đời.
Tiếp theo, trong cả quá trình vừa qua luôn tồn tại sự khác biệt đáng kể trong xác định giá trị đất đai của doanh nghiệp CPH, giữa các VBQPPL về đất đai và VBQPPL về cổ phần hóa DNNN. Cho đến nay, những khác biệt giữa 2 hệ thống pháp luật liên quan tới tính giá trị đất đai trong cổ phần hóa DNNN đã được giải quyết. Giá trị đất đai đưa vào quá trình cổ phần hóa DNNN không bao gồm đất thuê của Nhà nước, kể cả trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Hơn nữa, không tính giá trị lợi thế kinh doanh liên quan tới địa điểm vào giá trị đất thuê.
"Mặc dù thống nhất được về khung pháp lý nhưng đây lại là kẽ hở về giá trị liên quan tới đất đai mà các DNNN được quyền thuê của Nhà nước. Về mặt lý luận kinh tế, vị trí đất đai là yếu tố quan trọng nhất quyết định giá trị đất đai trong sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, bất luận đất đai đó có được theo phương thức nào miễn là được sử dụng ổn định", ông Đặng Hùng Võ chỉ rõ.
Vị chuyên gia chỉ rõ, nguyên nhân chính khiến câu chuyên giá trị đất đai trong cổ phần hóa DNNN chưa bao giờ hạ nhiệt là do tính bất cập trong khung pháp luật quy định về định giá đất đai phù hợp thị trường, kể cả đất được giao và đất được thuê. Tham nhũng thường lấy mũi tấn công chủ lực vào kẽ hở giá trị để lấy đi một phần tài sản của Nhà nước. Đây cũng có thể coi là tình trạng phổ biến diễn ra ở hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa cũ đang chuyển đổi cơ chế kinh tế từ bao cấp sang thị trường.
Trong khi đó, KTS Nguyễn Ngọc Dũng, Ủy viên BCH Hội Kiến trúc sư TP.HCM lý giải về việc quy trình xử lý DNNN cổ phần hóa đã có và tương đối rõ ràng nhưng những nghi ngại về thất thoát tài sản nhà nước vẫn luôn được đặt ra. Đó là lâu nay thủ tục lúc nào cũng đúng nhưng thực ra nó luôn có kẽ hở và những người có quyền lực trong tay, bằng tài chính, kinh tế và những quyền khác, có thể lách qua những kẽ hở đó mà không ai làm gì được họ.
"Cách quản lý của Việt Nam lâu nay rất nhiều thủ tục, hỏi đến thì ai cũng nói làm đúng trình tự nhưng thực ra không phải như vậy. Phải xác định rõ kinh tế thị trường  và quan hệ của các đối tác đối với tài sản của người dân, tài sản của quốc gia, của DN... những chuyện đó Việt Nam lại chưa làm rõ ràng và vì thế nó sinh ra kẽ hở", ông Dũng nói.
Theo baodatviet