18:54:00
1


Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
APC 16.9 20.2 148,730
BMP 140 161 82,150
C32 49.2 62 231,060
DLG 7 7.7 3,388,160
DRH 55.5 68 412,740
DXG 15 16.5 792,560
E1VFVN 9.9 10.1 132,250
FCN 20.9 22.2 1,942,420
HT1 27.5 33.2 129,890
KBC 14.6 16.5 7,637,700
KHP 10 10.4 6,870
KSB 59 86.5 698,870
KVC 11.8 13.1 1,169,000
LGL 8.4 9.5 78,660
LIX 82.5 113 129,680
NKG 21 27.9 419,940
STG 17 30.4 86,920
TEG 14.2 17.3 1,162,300
TLH 9.4 10.5 2,967,640
VCG 12.4 17.4 4,697,941
VNS 27.3 33.1 778,550

1 nhận xét:

  1. Bạn nào đang nắm cổ phiếu phân phối thì bán gấp nhé

    Trả lờiXóa