20:18:00


Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết . Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
APC 16.9 18.9 73,110
BMP 135 162 172,860
HDA 15.6 21.4 208,310
INN 41.9 52.3 144,930
IVS 17.7 19.1 111,300
KSB 58 81 886,240
KVC 11.6 13 1,432,550
LIX 81 107 207,790
NKG 20 27.4 510,090
STG 17.1 30.4 89,520
TYA 17.5 21.9 128,460
VC7 15.6 24 95,680