20:36:00
Tính đến 31/05/2016, tổng nợ thuế trên cả nước là 75.000 tỷ, tăng 1.300 tỷ so với cuối năm 2015. Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là 44.500 tỷ, khoản phạt chậm nộp 25.000, nợ không có khả năng thu là 15.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, liên quan đến số nợ thuế, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí cho biết, tính đến 31/05/2016 tổng nợ thuế trên cả nước là 75.000 tỷ, tăng 1,300 tỷ so với 31/12/2015 (giảm 770 tỷ so với 30/04). Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là 44.500 tỷ, khoản phạt chậm nộp 25.000, nợ không có khả năng thu là 15.000 tỷ đồng.
Về đôn đốc thu nợ, các Cục Thuế tại 63 tỉnh đã đôn đốc thu được tổng 20.000 tỷ đồng từ năm 2015 chuyển sang, tăng 18% so với cùng kỳ 2015, đạt 38% chỉ tiêu thu nợ 2016, bằng biện pháp quản lý thu nợ thu được 16.590 tỷ, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế thu được 3.462 tỷ.
Một số địa phương có tỷ lệ cao như Kiên Giang 83%, Hà Tĩnh 80%, Sóc trăng 70%; Bạc Liêu, 68% TP HCM thu được 5,100 tỷ đồng, Hà Nội 6,300 tỷ tính đến hết tháng 5/2016.
Ngoài ra, thực trạng nợ, số tiền nợ trong 5 tháng đầu năm có tăng nhẹ so với cuối năm 2015 do tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng tốc độ chậm nên doanh nghiệp còn khó khăn, không có khả năng thanh toán trong khi tài sản đã thế chấp ngân hàng; một bộ phận người nộp thuế không chấp hành quy định pháp luật về thuế, chây ì, nợ thuế kéo dài; cơ quan thuế xử phạt chậm nộp dẫn đến nợ chậm nộp tăng; thực hiện trích nộp nợ thuế qua ngân hàng gặp khó khăn do họ không cung cấp tất cả các tài khoản tại ngân hàng…/.


Theo Thời báo Kinh Doanh điện tử - Cơ quan của Liên minh HTX Việt Nam