21:08:00


Tăng đột biến: Là cổ phiếu có giá tăng từ 6 - 10% trong ngày. Giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường, nếu có nhiều cổ phiếu tăng đột biến chứng tỏ thị trường đang khả quan.

Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
ASA 2.6 2.4 51,400
CMS 7.4 6.3 38,500
DLG 6 5.6 3,520,320
DRH 23.6 22 11,400
KSQ 3.3 3 12,100
KTB 2.2 1.9 1,515,920
NDF 2.5 2.3 19,300
PTK 2 1.7 640,570
TNT 24.2 22.6 10
TTF 10 9.3 232,490
VHG 3.2 3 1,429,260