Tăng đột biến: Là cổ phiếu có giá tăng từ 6 - 10% trong ngày. Giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường, nếu có nhiều cổ phiếu tăng đột biến chứng tỏ thị trường đang khả quan.

Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
AVF 0.3 0.5 364,446
HNM 7.9 8.5 307,879
HPC 2.6 2.8 952,876
KVC 11.5 12.2 818,500
MSN 63 67 1,259,500
NLG 21.4 22.8 144,730
PVL 2.2 2.4 62,000
SJS 24.4 26.1 762,820
TTF 11.1 11.8 661,570
VSH 14.5 15.5 275,190